Kary za przestępstwa wobec dzieci będą dotkliwsze. Nareszcie!

Reklama

pt., 03/17/2017 - 21:04 -- zzz

Senat przyjął poprawki do nowelizacji prawa, zaostrzającej kary za przestępstwa wobec dzieci. Gdy ustawa wejdzie w życie, kara więzienia dla sprawcy będzie wyższa niż do tej pory.

Informacje z Senatu cieszą, chociaż dla nas wymiar kary za ciężkie przestępstwa wobec dzieci nadal wydaje się niewymiernie niski w stosunku do krzywdy, którą wyrządza się ofierze. Trzeba jednak przyznać, że jest to krok w odpowiednim kierunku.

Ustawa zaostrzająca kary za ciężkie przestępstwa przeciw życiu, zdrowiu i wolności dzieci powstała w wyniku współpracy Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Zespołu Analiz Systemowych ( Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Finansowy) z pomocą  Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej KPRP i Biura Prawa i Ustroju KPRP. Sejm przyjął ustawę 24 lutego 2017 roku, teraz senatorowie zaproponowali pewne poprawki. Czego dotyczą? Zrezygnowano m.in. z zaostrzenia kary grożącej za nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i zajmowania się porwaniami rodzicielskimi.

Wysokość kar za przestępstwa wobec dzieci

Po poprawkach Senatu ustawa przewiduje następujące zmiany w prawie:

  • zaostrzenie kar za okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie dziecka i handel dziećmi
  • osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym - lub nad inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy - będzie podlegała karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli znęcanie będzie dotyczyć osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny - sprawca podlegałby karze więzienia od 6 miesięcy do 8 lat
  • znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem będzie zagrożone karą od 1 roku do 10 lat
  • jeśli pokrzywdzony w wyniku znęcania popełni samobójstwo, sprawca będzie podlegać karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat
  • bezprawne pozbawienie wolności osoby poniżej 15. roku życia będzie karana od 3 do 15 lat więzienia
  • kara minimalna za handel osobą w wieku poniżej 15 r.ż. zostanie podniesiona z 3 do 5 lat pozbawienia wolności
  • niezgłaszanie czynów przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej wymierzonych w dobro dziecka będzie przestępstwem, np. za niepowiadomienie odpowiednich organów o czynie pedofilskim będzie grozić do 3 lat więzienia
  • jeśli przestępstwo zostanie dokonane na szkodę małoletniego, sąd będzie musiał brać to pod uwagę, wymierzając odpowiednio wyższą karę.

Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 82 senatorów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. 

babyonline.pl

fot. Fotolia

Autor: 
fot. Fotolia
Źródło: 

babyonline.p

Polub Plportal.pl:

Reklama