Zatrudnienie nieletnich

Reklama

pon., 06/21/2021 - 21:27 -- MagdalenaL

Ta strona przybliża temat problemu zatrudniania dzieci do pracy. Wyjaśnia czym praca dzieci jest, gdzie i dlaczego dzieci pracują oraz jak praca uniemożliwia im edukację i łapie w pułapkę ubóstwa.

  1. Czym jest zatrudnienie dzieci?
  2. Zatrudnienie dzieci nie zawsze jest nielegalne
  3. Ile jest dzieci zatrudnionych do pracy?
  4. Dlaczego dzieci pracują?
  5. Jakie kraje zatrudniają nieletnich?
  6. Praca dzieci w nagłych przypadkac

Czym jest zatrudnienie dzieci?

Zatrudnienie dzieci to problem globalny, który uniemożliwia im wypełnienie swojego potencjału. Zatrudnienie dzieci narusza ich prawa – praca może wyrządzić im krzywdę mentalną i psychiczną, narazić je na niebezpieczne sytuacje oraz zmusić do przerwania edukacji.

Nie każda praca wykonywana przez dzieci klasyfikowana jest jako nielegalna. Nie ma problemu kiedy dziecko pracuje, żeby zdobyć umiejętności życiowe bez narażania swojego zdrowia, samopoczucia i edukacji. Często starsze dzieci mogą wypełniać obowiązki dla rodziców lub wykonywać drobne prace by zarobić kieszonkowe lub zdobyć doświadczenie. Taka praca przygotowuje ich do dorosłego życia.

Ale na świecie miliony dzieci jest zatrudnionych. Pracują w polach, fabrykach, kopalniach, jako służący, sprzedawcy uliczni bądź na rynkach. Dziewczynki częściej niż chłopcy zajmują się pracami domowymi takimi jak sprzątanie, gotowanie i służenie.

Praca, do której zmuszane są dzieci również może być nielegalna – taka jak praca w gangach narkotykowych lub prostytucja. Wiele dzieci nie otrzymuje pieniędzy za swoją pracę, ale w zamian mają jedzenie i miejsce do spania. Jeżeli są chore lub zranione, wiele z nich nie otrzymuje żadnych pieniędzy za opuszczoną pracę.

Te wszystkie formy zatrudnienia dziecięcego uniemożliwiają dzieciom chodzenie do szkoły i ograniczają ich możliwości by wykorzystały swój potencjał. Wiele z nich nigdy nie poszło do szkoły albo zostali z niej wyrzuceni.

Edukacja to sprawdzona strategia by walczyć z zatrudnieniem nieletnich. Brak dostępu do niej napędza koło wyzysku, analfabetyzmu oraz ubóstwa – ograniczając możliwe opcje i zmuszając dzieci do przyjęcia niskopłatnej pracy w dorosłym życiu oraz wychowując własne dzieci w ubóstwie.

Zatrudnienie nieletnich nie zawsze jest nielegalne

W wielu krajach praca dzieci i młodzieży do lat 18 jest nielegalna – ale nie wszędzie. Rodziny i pracodawcy często ukrywają swoje czyny ponieważ boją się, że zostaną posądzeni i trafią do więzienia za zatrudnianie nieletnich.

Ile jest dzieci zatrudnionych do pracy?

Międzynarodowa Organizacja Pracy powiedziała w 2017 roku, że około 152 miliony dzieci w wieku od 5 do 17 – 64 miliony dziewcząt i 88 milionów chłopców – jest zatrudnionych.

Wiele z nich nigdy nie poszło do szkoły lub zostali usunięci, ponieważ byli zmuszeni pracować żeby zarobić na życie dla rodzin lub dla samych siebie. MOP powiedziało, że 70% pracy związana jest z rolnictwem, 17% z usługami, a 12% z przemysłem.

Uważa się, że około 10 milionów dzieci pracuje niewolniczo.

Dlaczego dzieci pracują?

Nędza, dyskryminacja i marginalizacja to główne czynniki, które prowadzą do zatrudniania nieletnich. Dzieci urodzone w ubóstwie pracują, ponieważ ich praca jest postrzegana jako najlepiej spożytkowany czas, dzięki któremu pomagają swoim rodzinom oraz przygotowują się do życia, które czeka przed nimi.

Ubóstwo prowadzi do tego, że milion dzieci jest współczesnymi niewolnikami.

Jakie kraje zatrudniają nieletnich?

Nigeria, Pakistan i Afganistan mają najwyższą liczbę zatrudnionych dzieci. Były także dotknięte wojnami oraz konfliktami przez wiele lat i mają najwyższe liczby dzieci nieuczęszczających do szkół.

Lata konfliktu w Syrii spowodowały dramatyczny wzrost ubóstwa u Syryjskich rodzin i zmusił wiele dzieci do pracy, zwłaszcza, że na uchodźców są nałożone restrykcje pracy legalnej od rządów krajów przyjmujących.

Przynajmniej 85 milionów dzieci wykonuje bardzo niebezpieczną pracę – prac przymusową, nielegalny handel i zniewolenie w wypadku zadłużenia.

Kopalnie to jedna z najniebezpieczniejszych prac na świecie ale około 1 miliona dzieci pracuje w koszmarnych warunkach, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Dzieci również pracują na miejscach budowy i w cegielniach bez zachowania zasad zdrowia i bezpieczeństwa. Zagrożeniem są maszyny, substancje chemiczne, ciężkie warunki pracy oraz wiele innych czynników.

Te, które zmuszane są do bycia żołnierzami lub niewolnikami, są ofiarami nadużycia fizycznego oraz psychicznego, jak również wykorzystywane na tle seksualnym. Dzieci pracujące w domach również narażone są na wykorzystanie seksualne oraz przemoc.

Praca dzieci w nagłych przypadkach

Największe nadużycia jeżeli chodzi o pracę dzieci ma miejsce w czasach konfliktów i w nagłych przypadkach. Dzieci, zwłaszcza chłopcy, są uprowadzani i na siłę werbowani jako żołnierze lub pomoc domowa dla grup bojowniczych. Dziewczęta zmuszane są do seksu niewolniczego, jako „żony” dla bojowników lub do prostytucji lub seksu w zamian za dobra, by zapewnić sobie byt.

Autor: 
tłum. Sonia Berezińska
Polub Plportal.pl:

Reklama