Jak dzieci przyswajają język

Reklama

pt., 05/20/2022 - 13:04 -- MagdalenaL

Kiedy małe dzieci zaczynają się uczyć języka, niektóre czynniki, takie jak liczba słów, które dziecko słyszy i czas, jaki spędza na interakcji językowej z innymi, mają wyraźne powiązanie z nauką języka. Być może mniej oczywisty jest fakt, że fizyczne doświadczenia dzieci z otoczeniem pomagają im w nauce nowych słów. 

 

W nowym badaniu z dziedziny nauk kognitywnych sprawdziliśmy, jak to działa, analizując, w jaki sposób dzieci uczą się słów, które odnoszą się do czegoś, co można dotknąć, chwycić i z czym można wejść w interakcję. Poprosiliśmy rodziców, by ocenili, jak łatwo dziecko może fizycznie wejść w interakcję z przedmiotem, ideą lub doświadczeniem, do którego odnosi się dane słowo. Okazało się, że słowa, które odnoszą się do przedmiotów, z którymi dzieci mogą bez trudu wejść w kontakt, są poznawane już w młodym wieku. 

 

Łyżka: coś, co można dotknąć 

Na przykład, słowo takie jak łyżka jest zazwyczaj poznawane wcześniej niż jak niebo. Zależność ta utrzymuje się nawet wtedy, gdy weźmiemy pod uwagę inne czynniki wpływające na naukę słów, na przykład powszechność danego wyrazu w języku potocznym. 

Słowa takie jak łyżka i niebo występują w życiu codziennym, dlatego dzieci prawdopodobnie poznają je na dość wczesnym etapie rozwoju. Jedną z różnic między nimi jest to, że łyżka odnosi się do czegoś, co można dotknąć, chwycić i z czym można wejść w interakcję, podczas gdy niebo nie. 

 

Dlaczego doznania fizyczne pomagają 

Nasze wnioski są zgodne z wynikami badań, w których niemowlętom i małym dzieciom zakładano na głowę małe kamery, by rejestrować ich interakcje z przedmiotami. Ich wyniki pokazują, że doznania dotykowe dzieci pomagają im w nauce nowych słów. 

 

Na przykład w jednym z badań naukowcy stwierdzili, że 18-miesięczne maluchy częściej uczyły się nazwy nowego przedmiotu, gdy trzymały go w ręku, a rzadziej, kiedy robił to za nie rodzic. Inne doświadczenie wykazało, że 15-miesięczne dzieci, które spędzały więcej czasu na manipulowaniu nowymi przedmiotami, nauczyły się więcej rzeczowników przed ukończeniem 21 miesiąca życia. 

Kamery na ciele pozwalają badaczom zobaczyć otoczenie z punktu widzenia dziecka. Dzięki temu mogą oni dowiedzieć się, dlaczego maluchy łatwiej uczą się nazw przedmiotów, które mogą dotykać i trzymać w ręku. W danym momencie w polu widzenia dziecka znajduje się wiele różnych przedmiotów. Kiedy rodzic wymienia nazwę obiektu w otoczeniu, dziecko musi się domyślić, o którym przedmiocie mówi rodzic. Natomiast kiedy maluch trzyma lub dotyka konkretnego elementu, znajduje się on znacznie bliżej niego i wypełnia większą część jego pola widzenia, co ułatwia mu powiązanie słowa użytego przez rodzica z obiektem, który widzi. 

 

Interakcje pomiędzy dziećmi 

Kontakt fizyczny ma również związek z tym, jak dzieci używają i przetwarzają język. Słowa takie jak łyżka odnoszące się do przedmiotów, z którymi dziecko może łatwo wejść w interakcję, są szybciej wymieniane przez dzieci już w wieku 6 lat. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że fizyczne doświadczenia dziecka ułatwiają mu powiązanie znaczenia danego wyrazu z literami pisanymi lub dźwiękami mówionymi, co ma miejsce za każdym razem, gdy czytamy lub słyszymy dany wyraz. 

 

W nowszym badaniu wykazano, że dzieci w drugiej i czwartej klasie z łatwością czytały i rozpoznawały słowa odnoszące się do obiektów, z którymi można nawiązać interakcję. Co ciekawe, naukowcy odkryli również, że dzieci, które spędzały więcej czasu przed ekranem każdego dnia, rzadziej przejawiały tę cechę. Nie były tak szybkie i dokładne w rozpoznawaniu słów, które odnoszą się do obiektów pozwalających na nawiązanie interakcji. Dzieje się tak dlatego, że dłuższy czas spędzany przed ekranem może zmniejszyć intensywność i jakość kontaktu dzieci z przedmiotami znajdującymi się w ich otoczeniu. 

 

Zabawa i opisywanie obiektów pełnią ważną rolę 

Nauka słów jest łatwiejsza, gdy pociecha może wejść w interakcję z obiektem, słysząc jego nazwę, a nie widząc go przedstawionego przez rodzica lub ekran. Nie jest to możliwe w przypadku wszystkich przedmiotów, a dzieci poznają słowa dotyczące pojęć, których nie mogą dotknąć, takich jak niebo, nawet bez fizycznej interakcji. Niniejsze badania pokazują jednak, że pomocne może być umożliwienie dzieciom dotykania i odczuwania przedmiotów, których słów się uczą, o ile jest to bezpieczne. 

 

Gdy dzieci dotykają, chwytają i mają styczność z przedmiotami w swoim otoczeniu, rozwijają swoje umiejętności motoryczne. Nasze doświadczenie pokazuje, że doznania fizyczne są ważne nie tylko dla rozwoju ruchowego dziecka, ale także dla nauki słów. 

Oznacza to, że zapewnienie maluchom częstszych okazji do fizycznej, a nie wirtualnej interakcji ze środowiskiem, w którym żyją, jest korzystne dla ich ciał i mózgów.  

 

Autor: 
Autor:Emiko Muraki i Penny Pexman /Tłumaczenie: Anna Pawlikowska
Polub Plportal.pl:

Reklama