Infantylizm – strach przed dorosłością!

Reklama

ndz., 11/08/2020 - 16:02 -- MagdalenaL

W XXI w. wiele cywilizowanych krajów boryka się ze wspólnym problemem: obywatele według dokumentów weszli w dorosłość, ale zgodnie z ich zachowaniem, postawą, relacjami w społeczeństwie wciąż pozostali dziećmi. Takie zachowanie nazywa się infantylizmem. W czasach kiedy małżeństwa posiadały wiele dzieci, nie mieli czasu na nadmierną opiekę nad dziećmi. Głównym zadaniem było jak najwcześniejsze usamodzielnienie się, nauczenie podstawowych umiejętności wymaganych w wieku dorosłym. Wczesne rozpoczęcie pracy rozwijało odpowiedzialność za siebie, rodzinę i cały klan.

Zmniejszając liczbę dzieci w rodzinach do jednego lub dwóch, śmierć mężczyzn w wojnach zmieniło zachowanie matek w stosunku do młodszych pokoleń. Chęć jak najdłuższego ratowania ich (zwłaszcza chłopców) przed trudnościami życiowymi doprowadziła do sztucznie powstałego, ale nieświadomego infantylizmu.

Oznaki infantylizmu:

    - Chęć życia kosztem innych, rodziny, kolegów, przyjaciół. Zależność nie powstaje z powodu problemów materialnych, ale na prośbę jednostki;

   - „Ja” stawia się na pierwszym planie. Egoista nie jest w stanie pomóc w rozwiązaniu problemów innych ludzi, pomagać im z polecenia serca;

   - Gra jako sposób na życie przejawia się w życiu codziennym, zakupach, rozrywce. Gry komputerowe, zakup dla nich sprzętu i gadżetów, odwiedzanie wirtualnych i prawdziwych kasyn, regularny odpoczynek na parkiecie, kupowanie dziecięcych zabawek (często miękkich) dla siebie, ciągły udział w loteriach, wątpliwe przedsięwzięcia jak piramidy finansowe od razu nadają dziecięcą osobowość;

- Znajdowanie i przypisywanie winnych własnych niepowodzeń i błędów we własnych kalkulacjach. Człowiek nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny;

- Bezradność w sytuacjach stresowych. Człowiek oczekuje, że ktoś przyjdzie i poprowadzi za rękę, jak matka w dzieciństwie i wyciągnie z kłopotów, które się wydarzyły;

- Brak trzeźwej oceny osobistych potrzeb, odróżnienia celów od pragnień;

- Nierealna samoocena (niedoceniana lub zawyżona), niezdolność do krytycznej oceny własnych działań.

 

Autor: 
Tłum. Natalia Madziąg
Polub Plportal.pl:

Reklama