UZALEŻNIENIE OD SEKSU

Reklama

sob., 07/13/2019 - 14:38 -- zzz

HIPERSEKSUALNOŚĆ

W badaniach psychiatry i badacza Jussi Jokinena, profesora Katedry Neuronauki Klinicznej w Instytucie Karolińskim w Szwecji odkryto powiązania hiperseksualności z nadreaktywnym układem stresowym.

 

HIPERSEKSUALNOŚĆ PRZYCZYNY

- znana popularnie jako uzależnienie seksualne - może być powiązana z nadciśnieniowymi układami stresowymi, jak pokazują nowe badania. W teście regulacji stresu z użyciem leku Deksametazonu (Dexamethasone®), mężczyźni z zaburzeniami hiperseksualnymi wykazywali wyższy poziom hormonu stresu - kortyzonu niż grupa kontrolna. Naukowcy mają nadzieję, że odkrycie to przyczyni się do poprawy modelu terapii dla tej grupy pacjentów. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Psychoneuroendocrinology.

NADMIERNY POPĘD PŁCIOWY SKUTKI

Zaburzenie hiperseksualne lub nadmierny popęd płciowy zwykle pociąga za sobą obsesyjne myśli o seksie, przymus wykonywania czynności seksualnych, utraty kontroli lub nawyków seksualnych, które niosą potencjalne problemy lub ryzyko. Hiperseksualność często współwystępuje z innym rodzajem problemów ze zdrowiem psychicznym np. depresją lub urazem w dzieciństwie.

HIPERSEKSUALNOŚĆ LEK

Psychiatra i badacz Jussi Jokinen spędził wiele lat próbując znaleźć neurobiologiczne przyczyny chorób psychicznych. W niniejszym badaniu on i jego grupa z Katedry Neuronauki Klinicznej w Instytucie Karolińskim wykorzystali tzw. Test deksametazonu do pomiaru systemów stresowych pacjentów. Deksametazon jest lekiem immunosupresyjnym stosowanym na przykład podczas wstrząsu anafilaktycznego lub przeszczepu narządów. W badaniu wykorzystano go jako rodzaj testu stresu chemicznego.

HIPERSEKSUALNOŚĆ BADANIA

W badaniu wzięło udział 67 mężczyzn z zaburzeniami hiperseksualnymi i 39 zdrowych, dopasowanych grup kontrolnych. Uczestnicy zostali starannie zdiagnozowani pod kątem zaburzeń hiperseksualnych i chorób współistniejących z depresją lub urazem w dzieciństwie. Naukowcy podali im małą dawkę deksametazonu wieczorem przed badaniem, aby zahamować ich fizjologiczną reakcję na stres, a następnie rano zmierzyli poziom hormonów stresu kortyzolu i ACTH. Naukowcy odkryli, że pacjenci z zaburzeniami hiperseksualnymi mają wyższe poziomy hormonów niż osoby zdrowe, co stanowi różnicę, która utrzymywała się nawet po opanowaniu współistniejącej depresji czy urazów z dzieciństwa.

"Nieprawidłowa regulacja stresu była wcześniej obserwowana u pacjentów z depresją i samobójstwem, a także u osób nadużywających substancji" - mówi profesor Jokinen. "W ostatnich latach skupiono się na tym, czy uraz u dzieci może prowadzić do rozregulowania systemów stresowych ciała poprzez tak zwane mechanizmy epigenetyczne, innymi słowy, w jaki sposób ich środowiska psychospołeczne mogą wpływać na geny kontrolujące te systemy."

HIPERSEKSUALNOŚĆ WYNIKI BADAŃ

Zdaniem naukowców, wyniki sugerują, że ten sam system neurobiologiczny zaangażowany w inny rodzaj nadużywania może odnosić się do osób z zaburzeniami hiperseksualnymi. Następnym krokiem jest sprawdzenie czy psychoterapia udzielona pacjentom pomogła w normalizacji ich fizjologicznej reakcji stresowej. Planują również wykonywanie analiz epigenetycznych.

HIPERSEKSUALNOŚĆ WNIOSKI

"To pierwsze badanie zaburzeń neurobiologicznych w tej konkretnej grupie pacjentów" - mówi profesor Jokinen. "Ważne jest, aby badać systemy stresu u pacjentów z różnymi diagnozami psychiatrycznymi, aby zrozumieć, czy te zmiany biologiczne są specyficzne dla diagnozy lub związane z różnymi zachowaniami, i wziąć pod uwagę wpływ traumy dziecięcej na późniejszy stan zdrowia psychicznego."

 

Autor: 
ZZZ
Źródło: 

Instytut Karoliński w Szwecji

Polub Plportal.pl:

Reklama