Sztuczne macice nadzieją na niż demograficzny. Kobiety staną się zbędne?

Reklama

pon., 11/09/2020 - 18:59 -- zzz

Naukowcy pracujący nad zbudowaniem „sztucznego łona” w Stanach Zjednoczonych, Australii i Japonii nadal regularnie publikują aktualizacje dotyczące udanych testów prototypowych urządzeń „sztucznego łona” na zwierzętach. 

 

Prototypy, terapia EXTEND (znana również jako „biobag”) i platforma EVE zostały zaprojektowane z zamiarem sztucznego odtworzenia funkcji łożyska, aby umożliwić istocie ludzkiej poddanie się procesowi ciąży ex utero. Urządzenia działają jako zamknięty system, z bezpompowym obwodem oksygenatora i kaniulami pełniącymi funkcję „pępowiny”. Celem ich rozwoju jest to, że w tych przypadkach, w których istoty ludzkie są przedwcześnie urodzone po ciąży, można je wspierać kontynuowaniem ciąży (umożliwiając dalszy rozwój kluczowych narządów), a nie intensywną opieką noworodków, gdzie nadal istnieje wysokie ryzyko śmiertelności i poważnej zachorowalności. Proces ułatwiania ciąży ex utero w tych urządzeniach nazywany jest ektogestacją . 

Po raz pierwszy ogłaszając pomyślne testy swojego urządzenia na zwierzętach w 2017 r., Zespół EXTEND postulował, że ich urządzenie może być wkrótce gotowe do testów na ludziach, potencjalnie w ciągu pięciu do dziesięciu lat . Choć to ambitna trajektoria, ich eksperymenty nadal przynoszą pozytywne wyniki, pokazujące, że sztuczne wsparcie łożyska ułatwia dalszy rozwój płodu. 

Technologia ta jest szczególnie poszukiwana jako alternatywa dla konwencjonalnej intensywnej terapii noworodków , ale istnieją również spekulacje, że ektogestacja może pewnego dnia być w stanie „wyhodować dzieci od zera” i stanowić reprodukcyjny wybór dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą zajść w ciążę. Ectogestation może stać się kolejną technologiczną alternatywą dla ciąży i istniejących form wspomaganej ciąży: macierzyństwa zastępczego i przeszczepu macicy. 

Jednak urządzenia te zostały zaprojektowane w celu poprawy wyników leczenia wcześniaków, ich obecny projekt i funkcja zależą od pacjenta z fizjologią płodu. Dlatego nawet jeśli okaże się, że te urządzenia działają z ludzkimi wcześniakami, nadal trzeba by wykonać znaczną pracę, aby przystosować urządzenia do odtwarzania całości ludzkiej ciąży. Ponadto obecnie Ustawa o zapłodnieniu i embriologii człowieka z 1990 r. (Z późniejszymi zmianami) wyklucza rozwój takiej technologii, ponieważ „przechowywanie lub wykorzystywanie” zarodka in vitro po 14 dniach jest niezgodne z prawem. 

Pomimo tego, że jest mało prawdopodobne, aby w najbliższym czasie doszło do całkowitej ektogestacji, pozostaje ona bardzo oczekiwanym wydarzeniem ze względu na wyjątkowe możliwości, jakie stwarza osobom niezdolnym do reprodukcji - a konkretnie do poczęcia - bez pomocy technologicznej z powodów biologicznych lub społecznych. Ectogestation może dać tym osobom, w tym osobom samotnym, osobom niepłodnym lub LGBTQ +, oraz parom większą kontrolę nad procesem zakładania rodziny. Dla wielu przyszłych rodziców ektogestacja może być bardziej atrakcyjną opcją niż istniejące alternatywy. 

 

Zastępstwo zastępcze może wiązać się z pewnymi komplikacjami prawnymi związanymi z przyznaniem prawowitego rodzicielstwa przy urodzeniu (planowani rodzice muszą wystąpić o nakaz rodzicielski lub adopcję dziecka z zastępcy) i wiąże się z utrzymaniem relacji z osobą trzecią podczas ciąży. W przypadku niektórych przyszłych rodziców preferowany może być proces, który nie wiąże się z ponoszeniem przez nich komplikacji i wydatków prawnych oraz pozwala na większą kontrolę nad procesem ciąży, ponieważ nie obejmuje ciała innej osoby. Mogą istnieć również inne korzyści płynące z technologicznego wspomagania ciąży przez „sztuczne łono”, ponieważ jej cechy konstrukcyjne mogą pozwolić im lepiej doświadczyć niektórych relacyjnych aspektów ciąży, np. Używania głosu.

Ektogestacja może być również lepsza od przeszczepu macicy, biorąc pod uwagę potencjalne praktyczne i etyczne trudności w pozyskaniu dawcy lub ryzyko związane z poddaniem się inwazyjnej operacji. 

Porównanie ektogestacji (gdyby była dostępna) z innymi formami wspomaganej ciąży nie ma na celu dewaluacji macierzyństwa zastępczego lub przeszczepu macicy ani nie sugeruje, że którakolwiek z tych form wspomaganej ciąży jest etycznie wątpliwa, ale podkreśla, że ​​są pewne sposoby, na które niektórzy domniemani rodzice wolałby tę technologiczną alternatywę. Oczywiście może istnieć wiele sposobów, według których macierzyństwo zastępcze lub przeszczepienie macicy uważa się za preferowane - na przykład przez osoby, które cenią koncepcję „naturalnej” ludzkiej ciąży. 

Rozważając możliwości, jakie dają nowe technologie reprodukcyjne, ważne jest, aby były one kontekstualizowane. Oznacza to myślenie o realiach tego, jak reprodukcja i technologie reprodukcyjne są i były regulowane, oraz o wpływie, jaki te technologie mogą mieć na narracje dotyczące reprodukcji i indywidualnych wyborów. Wraz z rozwojem ektogestacji może to mieć znaczący wpływ na konceptualizację ciąży i równość w dostępie do pomocy przy rozrodzie.

Prawdopodobnie będą istnieć bariery finansowe i prawne ograniczające powszechną dostępność urządzeń do „sztucznej macicy”. Ponieważ nauka i technologia ewoluowały w celu zwiększenia możliwości tworzenia różnych rodzajów rodzin, prawo reaguje znacznie wolniej i często nadal ogranicza dostępność technologii do grup mniejszościowych, które najbardziej chcą lub potrzebują do nich dostępu. Na przykład w niektórych krajach europejskich osoby homoseksualne nadal nie mają dostępu do wspomaganego rozrodu w celu założenia rodziny, a ci, którzy szukają macierzyństwa zastępczego za granicą, napotykają wrogość w domu . A w Wielkiej Brytanii do 2008 r. Prawo nadal narzucało heteronormatywne wartości dotyczące rodziny nuklearnej w przepisach dotyczących in vitro, stosując przepisy powołujące się na „ potrzebę posiadania ojca ”.

 

Powinny być również prawdziwe obawy o to, w jaki sposób ta technologia zostanie udostępniona i komu, ponieważ prawdopodobnie będzie kosztowna. Istnieje zatem realna możliwość, że jeszcze bardziej utrwali istniejącą nierówność reprodukcji między tymi, których stać na pomoc techniczną, a tymi, których nie ma. 

Dostępność ektogestacji - i jej zdolność do dalszego zwiększania widoczności płodu - może również mieć znaczący wpływ na sposób leczenia ciąż i kobiet w ciąży.Może wzrosnąć przekonanie, że przy dostępnej „alternatywnej” formie ciąży kobiety w ciąży (działające jako zastępcze lub nie) powinny podlegać większej kontroli w celu „ochrony” płodów. Może również istnieć większa analiza decyzji rodziców dotyczących tego, jak zajść w ciążę. Jeśli uważa się, że ektogestacja jest lepszą formą ciąży, ponieważ można ją lepiej kontrolować w celu ułatwienia „idealnych warunków”, może to skutkować podporządkowaniem kobiet w ciąży i tych, które cenią relacyjne aspekty ciąży. Jeśli ciąża ludzka pozostanie złotym standardem, mogłoby to nadal utrwalać pogląd osób, które nie mogą lub nie mogą zajść w ciążę, a zatem potrzebują pomocy technologicznej, jako „inne” lub „niewystarczające”, potencjalnie z nadmierną regulacją prawną. 

Celem podkreślenia tych implikacji „sztucznego łona” nie jest zaprzeczanie bogactwu możliwości, jakie może zaoferować osobom, które nie mogą lub nie chcą zajść w ciążę. Należy podkreślić, że istnieją potencjalne negatywne konsekwencje tej technologii, które należy również przewidzieć, aby można było rozważyć odpowiednie reakcje i regulacje w celu złagodzenia tych skutków. 

Autor: 
Elizabeth Chloe Romanis
Źródło: 

bionews.org.uk

Polub Plportal.pl:

Reklama