Wampir – serbskie nazwanie zła

Reklama

sob., 01/16/2021 - 15:39 -- MagdalenaL

Cały świat przejął serbską nazwę wampir za mitologiczne zło, nieśmiertelną istotę o nadludzkich zdolnościach, która pije ludzką krew.

Wampir – nazwa nieśmiertelnej istoty o nadludzkich zdolnościach, w którego między innymi na planie filmowym wcielił się Gary Oldman w reżyserii Francisa Forda Coppola, zaczynając od słowa, które jest ogólnoprzyjęte we wszystkich językach świata. W różnych częściach słowiańskiego świata wampira nazywa się: wilkołakiem, lampirem, lapirem, vjedogoniem, a najczęściej upiorem.

Wampir to istota pochodząca z mitologii i legend słowiańskich ludów, zwłaszcza tych z Bałkanów i Ukrainy.

Wampira uważa się za ducha zmarłego lub zwłoki ożywione przez diabła.

Najstarszym i oficjalnie zarejestrowanym jest serbski wampir Petar Blagojević mający około 300 lat. Blagojević jest pierwszym „oficjalnym” wampirem współczesnego świata, który „zamieszkiwał” Serbię na początku 18 wieku i prawdopodobnie jest odpowiedzialny za to, że słowo „wampir” jest jedynym słowem serbskim, które dzisiaj jest akceptowane przez prawie wszystkie języki świata.

Pierwsza wzmianka o określeniu wampira w Zachodniej Europie związana jest z niezwykłym wydarzeniem w Serbii, które odnotowano w Austriackiej gazecie w 1725 roku. W niej opublikowano tekst o Petru Blagojeviciu, który żył na serbskiej wsi obok Požerevca, i który rzekomo po śmierci wstał z grobu i zaczął pić krew i zabijać wieśniaków. Zespół lekarzy z Wiednia przyjechał nawet, aby ustalić prawdę o tych wydarzeniach. Według doniesień medialnych grób Blagovicia został otwarty i znaleziono w nim ciało, które nie uległo rozpadowi, które wyglądało. Jakby „wciąż był żywy”, i które miało świeża krew na ustach. Wieśniacy przebili ciało palem głogowym i spalili, a zabójstwa ustały.

W następnych stuleciach w Serbii odkryto więcej „wampirów” – źródła austriackie wspominają również o Pavle Arnaucie, który zaatakował ludzi w pobliży Kruševca. A młyn wampira Savy Savanovicia można nadal zwiedzać we wsi Zarožje niedaleko Bajine Bašte.

Autor: 
Tłum. Hubert Domański
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama