Ministerstwo Edukacji: Uczniowie szkół podstawowych powinni spać nie mniej niż 10 godzin dziennie

Reklama

pon., 04/19/2021 - 20:10 -- MagdalenaL

Tytuł oryginalny: Ministerstwo Edukacji: Uczniowie szkół podstawowych powinni spać nie mniej niż 10 godzin dziennie, ich zdrowie nie powinno być lekceważone

Najprawdopodobniej w dzisiejszym rywalizującym społeczeństwie wielu rodziców nie chce aby ich dziecko przegrało już na starcie, dlatego problem edukacji jest dla nich bardzo ważny jednak często prowadzi to do wywierania nadmiernej presji na najmłodszych członków społeczeństwa.

W związku z tym Ministerstwo Edukacji wydało oświadczenie mówiące o tym, że uczniowie szkół podstawowych powinni spać nie mniej niż 10 godzin dziennie.  

2 kwietnia 2021 roku Ministerstwo Edukacji opublikowało „Ministerialne oświadczenie o ulepszeniu zarządzania higieną snu wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”, w którym wyraźnie podkreślono, iż uczniowie szkół podstawowych każdego dnia powinni spać co najmniej 10 godzin, nastolatkowie w wieku gimnazjalnym 9 godzin a licealiści 8. W związku z tym zarówno szkoła jak i rodzina powinny połączyć siły w celu zapewnienia wystarczającej ilości snu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto w oświadczeniu znalazł się wymóg aby prowincjonalne odziały ministerstwa edukacji wprowadziły w życie dostosowany do lokalnych warunków rozkład dnia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Przeważnie najmłodsi uczniowie powinni zaczynać lekcje nie wcześniej niż o 8:20, gimnazjaliści o 8:00. Nie wskazane jest aby szkoły wymagały od nich wcześniejszego przybycia w celu uczestnictwa w ujednoliconych zajęciach edukacyjnych.  W przypadku pojedynczych jednostek o wyjątkowej sytuacji rodzinnej, które przychodzą wcześniej, szkoła powinna im otworzyć drzwi, zapewnić miejsce oraz zajęcie do spędzenia czasu w dłuższych przerwach a także po lekcjach. Szkoły dysponujące odpowiednimi warunkami powinny zapewnić uczniom czas na popołudniową, obiadową przerwę, to samo tyczy się szkół z internatem, które winny ustalić plan dnia w taki sposób aby uczniowie mieli zapewnioną wymaganą ilość snu. W tej kwestii oświadczenie jest jasne, należy zapobiegać naruszaniu czasu na odpoczynek przez naukę. Szkoły też powinny podnieść efektywność swojego nauczania, sensownie kontrolować ilość pisemnych zadań domowych tak aby uczniowie mogli w pełni wykorzystać czas na samodzielną naukę oraz obowiązki pozalekcyjne. Ma to sprawić, że uczniowie szkół podstawowych będą robić całe zadania domowe w szkole, gimnazjów w większej części co ma zapobiec spędzaniu długiego czasu nad książkami po powrocie do domu. Zajęcia pozaszkolne w instytucjach oferujących zajęcia dodatkowe i treningi najpóźniej powinny kończyć się o 20:30, jednocześnie zabronione są zajęcia - przygotowania do lekcji, utrwalenie wiedzy po lekcji, odrabianie lekcji czy testy na WeChat’ie a także inne formy przeprowadzania zadań domowych.

Ponadto oświadczenie wskazuje, że szkoła powinna być przewodnikiem zarówno dla uczniów jak i rodziców, stworzyć plan dnia podopiecznym, biorąc pod uwagę wymaganą ilość przespanych godzin wyznaczyć czas na odpoczynek i przerwę popołudniową, w racjonalny sposób wyznaczyć porę snu, promować zarządzanie czasem przez nastolatków, regularny czas pracy i snu. Pora pójścia do łóżka dla uczniów szkół podstawowych nie powinna być późniejsza niż 21:20, gimnazjów 22:00 a liceów 23:00. Każda jednostka, która pomimo wysiłków nie skończyła zadania domowego przed porą snu powinna zostać dopilnowana przez rodziców aby nie zarywała nocy, zapewniła sobie dostateczną ilość snu, jednocześnie nauczyciel zobowiązany jest pomóc uczniowi przeanalizować zadanie, jednocześnie wzmocnić poradnictwo szkolne, wprowadzić strategie ulepszające a także dostosować ilość i formę zadań domowych. Lokalne odziały ministerstwa edukacji powinny wraz ze stosownymi oddziałami w ramach jurysdykcji praktycznie wzmocnić rejestrację a także stworzyć spis treningowych stron internetowych, standardowo zarządzać czasem gier online, wprowadzić ograniczenia technologiczne zapewniające zakończenie szkoleń i innych wydarzeń na żywo nie później niż o 21:00, a między 22:00 a 8:00 rano brak dostępu do usług gier online przez nieletnich. W oświadczeniu znajduje się również wskazanie, że nauczyciele powinni zwracać uwagę na samopoczucie psychiczne uczniów, w przypadku niewystarczającej ilości snu zawczasu ostrzec ucznia oraz powiadomić opiekuna prawnego. Wskazanie aby uczniowie sensownie wykorzystali czas wolny, starali się znaleźć balans pomiędzy obowiązkami a odpoczynkiem a także wygospodarowali czas na ćwiczenia fizyczne. A także prośba aby rodzice stworzyli ciepłe, wygodne warunki do życia i odpoczynku, zapewniając dzieciom relaks a także spokój tak aby mogły o odpowiedniej porze zasnąć. Lokalne oddziały ministerstwa edukacji powinny włączyć nadzorowanie zarządzaniem czasu snu uczniów do zakresu swoich codziennych obowiązków, a także nadzór nad wprowadzeniem w życie i realizacją celów rządowych dotyczących obowiązków edukacyjnych. Ponadto powinny stworzyć linię telefoniczną oraz stronę internetową służącą sprawowaniu nadzoru i raportowaniu aby usprawnić kanały komunikacji z rodzicami dając im możliwość rozwiania wątpliwości i wyrażenie uwag, czasowe wprowadzenie powiązanych rozwiązań, zapewnienie, że wszystkie wymagania są zastosowane w realny sposób chronią sen i zdrowie najmłodszych.

Autor: 
Tłumaczenie: Marta Tomczak
Polub Plportal.pl:

Reklama