Federalny Trybunał Konstytucyjny uznaje wprowadzenie limitu czynszu za niekonstytucyjne

Reklama

wt., 04/20/2021 - 12:22 -- MagdalenaL

Zdjęcie: Unsplash

Górna granica wysokości czynszu w Berlinie nie może być już stosowana. Sędziowie konstytucyjni uznali przepisy, które ją regulują za nieważne, a rząd federalny w sposób ostateczny uregulował prawo najmu.

Stosowanie górnej granicy wysokości czynszu jest niezgodne z konstytucją. Sędziowie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego orzekli, że berlińska regulacja przeciwko ponadprzeciętnie wysokim czynszom jest niezgodna z konstytucją. Prawo najmu zostało uregulowane na szczeblu federalny, dlatego poszczególne kraje związkowe są pozbawione władzy ustawodawczej w tym zakresie.

Sędziowie Drugiego Senatu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego stwierdzili, że regulacje dotyczące czynszów na wolnym rynku mieszkaniowym podlegają konkurującym przepisom prawnym. Oznacza to, żę kraje związkowe są uprawnione do stanowienia prawa w stosunku do władz federalnych tylko tak długo, jak władze federalne nie wykorzystują swoich możliwości w tym zakresie. Jednak w tym przypadku tak nie było.

Sąd najwyższy w Niemczech odrzucił już wcześniej pilne skargi na ograniczenie wysokości czynszu, ale nie rozstrzygnął jeszcze tej fundamentalnej kwestii. Kolejną kontrowersyjną kwestią jest to, jak daleko może sięgać ingerencja w prawo własności chronione przez ustawę zasadniczą.

Ustawa ta miała chronić lokatorów w stolicy przed gwałtownym wzrostem czynszów, ponieważ nowe czynsze umowne wzrosły w latach 2013-2019 o 27 procent. Wynika to z faktu, że kapitał inwestuje wiele firm z branży nieruchomości, które liczą na wysokie zyski.

Na poziomie federalnym istnieje hamulec czynszowy o podobnym działaniu.Przewidywał on, że od połowy 2015 roku właściciele lokali w obszarach o trudnym rynku mieszkaniowym mogą dodać maksymalnie dziesięć procent do lokalnego czynszu, gdy wprowadzają się nowi lokatorzy. W Berlinie jednak czynsze wzrosły gwałtowniej, dlatego Senat stworzył górną granicę dla wysokości czynszów.

Czynsze za 1,5 mln mieszkań w Berlinie zostały zamrożone od lutego 2020 roku na poziomie cen z czerwca 2019. Do 2022 roku nie będą mogły być ponownie podwyższane w celu wyrównania inflacji. Dodatkowo w obecnym stanie prawnym mogą wzrosnąć maksymalnie o 1,3 procent rocznie. Jeśli nieruchomość jest ponownie wynajmowana właściciele muszą przestrzegać limitów opartych na wieku, specyfikacji i lokalizacji nieruchomości, a także na ostatnio pobieranym czynszu. Więcej szczegółów można znaleźć w indeksie czynszów.

Roszczenia z tytułu wynajmu zastrzeżone

Z limitu zwolnione zostały wszystkie mieszkania w nowym budownictwie, które były gotowe do zamieszkania w dniu 1 stycznia 2014 r. lub później, ale także np. mieszkania socjalne (z kontrolą czynszów) i mieszkania w akademikach.

Od listopada 2020 roku, czynsze które przekraczały górny limit  o ponad 20 procent musiały zostać obniżone. W przeciwnym razie groziła grzywna do 500 tysięcy euro. Senat założył, że obniżki czynszów dotkną do 340 tysięcy mieszkań, hamburski instytut badawczy F+B szacuje nawet 512 tysięcy mieszkań, a miesięczną wysokość obniżek na 21 mln euro.

Właściciele zastrzegli sobie jednak prawo do wysunięcia dodatkowych żądań, gdyby ustawa została obalona. Ustawa o ograniczeniu wysokości czynszu miała obowiązywać przez pięć lat, czyli do 2025 roku. Senat Berlina liczył na to, że po tym czasie nie będzie już potrzebna, ponieważ rynek mieszkaniowy w mieście nieco się uspokoi dzięki wystarczającej liczbie nowych budów.

Autor: 
tłumaczenie Paulina Leopold
Polub Plportal.pl:

Reklama