Narkotyki najgorsze zranienia fundują tym, którzy sami ich nie biorą. Cierpią ich dzieci

Reklama

ndz., 09/26/2021 - 23:28 -- MagdalenaL

Grafika: https://nacoa.de/

Oryginalny tytuł: Narkotyki najgorsze zranienia fundują tym, którzy sami ich nie biorą: To dzieci uzależnionych od alkoholu i innych używek (COAs)

W Niemczech żyje w dzisiejszych czasach około 2,65 miliona dzieci z uzależnionymi od alkoholu rodzicami pod jednym dachem. Ponadto 40.000 do 60.000 dzieci mają rodziców uzależnionych od nielegalnych środków uzależniających. Niemal co szóste dziecko pochodzi z rodziny z uzależnieniem. Dzieci rodziców uzależnionych (Children of Addicts=COAs) są w największej znanej grupie ryzyka uzależnienia. Ich ryzyko bycia uzależnionym w życiu dorosłym jest sześciokrotnie większe w porównaniu z dziećmi z rodzin nieuzależnionych.

Około jedna trzecia tych dzieci w wieku dorosłym jest uzależniona od alkoholu, narkotyków, czy leków.

U jednej trzeciej występują zaburzenia psychiczne i społeczne (częściowo pokrywa się to z pierwszą grupą).

Jedna trzecia wychodzi z tego bez żadnych szkód.

Wiele dorosłych dzieci z obciążonych uzależnieniem rodzin szuka sobie uzależnionej drugiej połówki, walczy z zaburzeniami psychosomatycznymi i niematerialnymi uzależnieniami oraz ciężko im znaleźć swoje miejsce w życiu.

Kiedy rodzice są uzależnieni, dzieci cierpią

Dzieciństwo w cieniu uzależnienia rodzica jest napiętnowane atmosferą ciągłego strachu i niepewności jak i brakiem emocjonalnej miłości i bezpieczeństwa. Często dochodzi do tego przemoc, zaniedbanie i wykorzystanie. Skutki takiego dzieciństwa dzieci niosą ze sobą przez całe życie.

Uzależnienie jest chorobą rodzinną i często jest przez pokolenia źródłem cierpienia i śmierci. Czy uzależnienie i jego skutki są dla dzieci osób dotkniętych nałogiem nie dającym się zmienić fatum?

Nie!

Te dzieci mają dobre szanse rozwijać się na zdrowych, dojrzałych i cieszących się życiem dorosłych, jeśli są odpowiednio wspierane.

Relacje i zrozumienie wzmacniają dzieci uzależnionych rodziców

Szereg czynników ochronnych może pomóc w dużej mierze rozwinąć dzieciom COAs odporność: pełne zaufania i pewne relacje z innymi dorosłymi (kochający dziadkowie, krewni, nauczyciele, wychowawcy, sąsiedzi) umożliwiają dzieciom czuć się pewnym i zaopiekowanym, nauczyć się zdrowych zachowań w relacjach i umiejętności rozmawiania o swoich lękach i potrzebach. Uzdrawiająca moc, która jest nieodłącznym elementem takich pewnych relacji, nie może być niedoceniona. Dzieci są też wtedy odciążone, gdy w odpowiednim czasie dowiadują się od zaufanej dorosłej osoby, że uzależnienie ich rodziców jest chorobą, której dzieci nie są winne. Najważniejsze przesłania dla dzieci z rodzin dotkniętych nałogiem jest następujących 7 zdań podsumowujących nałogi:

Uzależnienie jest chorobą.

  1. Ty jej nie spowodowałeś.
  2. Nie możesz jej wyleczyć.
  3. Nie możesz jej kontrolować.
  4. Możesz zadbać o samego siebie…
  5. … przez to, że rozmawiasz o swoich uczuciach z dorosłymi, którym ufasz.
  6. Możesz podejmować zdrowe decyzje – dla siebie.
  7. Możesz być z siebie dumy i kochać siebie.
Autor: 
Nacoa Niemcy, Reprezentacja interesów dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniami Tłumacz Magdalena Kulesza
Źródło: 
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama