5 sposobów na wczesną naukę czytania i pisania dzieci oraz jak wzmocnić więzi rodzinne tego lata

Reklama

sob., 07/02/2022 - 13:33 -- MagdalenaL

Wraz z końcem roku szkolnego rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą zastanawiać się nad kolejnym burzliwym rokiem edukacji.

Dla badaczy zajmujących się umiejętnością czytania i pisania u dzieci refleksje z końca roku mogą być powodem do dyskusji o „letnim spadku jakości” – utracie wiedzy przez dzieci w czasie letniej przerwy w nauce, zwłaszcza w zakresie czytania, pisania i liczenia – oraz o tym, co można zrobić, by zminimalizować ten spadek.

Codzienne czynności, które wspierają wczesny rozwój zdolności czytania i pisania, mogą być wykonywane w sposób, który nie wymaga narzucania rygorystycznej letniej pracy domowej. Wykorzystanie zainteresowań i doświadczeń dzieci oraz priorytetowe traktowanie ich potrzeb społecznych i emocjonalnych ma kluczowe znaczenie w procesie uczenia się i może sprzyjać nabywaniu przez nie tych umiejętności na wczesnym etapie.

 

 

 

Stawianie na pierwszym miejscu dobrego samopoczucia rodziny

Choć podtrzymywanie umiejętności akademickich zdobytych w ciągu roku szkolnego jest ważne, dyskusje na temat letniego spadku zainteresowania nauką powinny być prowadzone z uwzględnieniem wypalenia rodziców związanego z pandemią, ciągłych obaw o braki w nauce oraz potrzeby nadania priorytetu dobremu samopoczuciu psychicznemu dzieci.

 

W tych dyskusjach należy także skupić się na wsparciu rodziców i ich zasobów. Gdy rodzice otrzymują wsparcie, są w stanie lepiej pomóc swoim dzieciom. Jest to szczególnie ważne w przypadku rodziców, którzy mają mniej środków i wsparcia niż rodzice znajdujący się w lepszej sytuacji.

 

W klasie najskuteczniejszym sposobem rozwijania umiejętności czytania i pisania jest wyraźne, systematyczne i oparte na dowodach naukowych nauczanie. W domu zdolności te mogą być wzmacniane w subtelny sposób, który nie koliduje z chęcią i potrzebą zabawy dzieci w okresie letnim.

 

Rodzice i opiekunowie mogą pielęgnować te umiejętności w sposób, który nie będzie wiązał się z nadmiernymi wymaganiami względem obowiązków domowych, często matek, u których nasiliły się one w czasie pandemii.

 

Rozwijanie więzi, wspieranie zdolności czytania i pisania

Poniższa lista przedstawia sposoby, w jakie rodzice i opiekunowie mogą pielęgnować więź emocjonalną i promować umiejętność czytania i pisania, gdy dzieci zostaną tego lata w domu.

 

  1. Zapewnij pociechom przestrzeń i możliwość samodzielności. Badania wykazują związek między umiejętnościami samoobsługi, samoregulacji i czytania ze zrozumieniem u dzieci. Zdolności te sprzyjają rozwojowi sprawności wykonawczej, takiej jak organizacja myśli i pamięć robocza.

 

Te kluczowe umiejętności są niezbędne w procesie czytania ze zrozumieniem i dekodowania, czyli w czasie odczytywania słów przez dzieci na podstawie tego, co wiedzą o związkach liter i dźwięków.

 

Działania te mogą polegać na zachęcaniu do samodzielności w codziennych czynnościach, wspólnym gotowaniu lub zabawie w odgrywanie ról.

 

  1. Zacznij się ruszać. Pionierzy podejścia Ortona i Gillinghama z połowy XX wieku, dr Samuel Orton oraz pedagog i psycholog Anna Gillingham, podkreślali znaczenie rozwoju motorycznego w nauce czytania. Późniejsze badania również wykazały pozytywną korelację między rozwojem motorycznym a umiejętnością czytania i pisania.

 

Dzieci, które angażują swoje ciało podczas nauki dźwięków i liter, znacznie lepiej radzą sobie z ich rozpoznawaniem. Tego lata warto odświeżyć tradycyjne zabawy, takie jak gra w klasy i dodać do niej litery. Dzieci mogą być namawiane do rozpoznawania liter lub odpowiadających im dźwięków podczas podskakiwania. Ćwiczenie rysowania liter za pomocą różnych ruchów ramion może także angażować motorykę ogólną.

 

  1. Wizyta w bibliotece. Wiele bibliotek publicznych prowadzi bezpłatne programy wspierające wczesny rozwój czytania i pisania, a także oferuje wirtualne lekcje czytania ulubionych książek obrazkowych dla dzieci. Wybieranie przez dzieci książek zgodnych z ich zainteresowaniami zwiększa wewnętrzną motywację i chęć do nauki. Książki można potem wspólnie czytać w domu, co poprawia płynność, wzbogaca słownictwo i wzmacnia więzi.

 

Wspólne oglądanie książek może polegać na tak zwanym „spacerze z obrazkami”: Skupiamy się na ilustracjach w książce i na ich podstawie zachęcamy dziecko do przewidywania, o czym może być historia, lub zadajemy mu pytania, np. Jak myślisz, co się tu dzieje? Spacery po obrazkach mogą również pomóc we wzmocnieniu wiedzy ogólnej (dziecko kojarzy więcej sytuacji i kontekstów związanych ze słowami), co ułatwia ogólne rozumienie tekstu.

 

  1. Doświadczenie wielozmysłowe. Uczenie się, które łączy i angażuje zmysły dziecka, generuje większą łączność neuronalną i wzmacnia szlaki neuronalne. Wykorzystanie tych szlaków jest korzystne dla wszystkich czytelników, a szczególnie ważne dla tych, którym czytanie sprawia trudności.

 

Kiedy dzieci uczą się nazw liter (grafemów) i ich dźwięków (fonemów), podejście wielozmysłowe wzmacnia ścieżki neurologiczne związane z kluczowymi umiejętnościami we wczesnym okresie nauki czytania. Świadomość fonologiczna to zdolność rozumienia, że wypowiadane słowa składają się z poszczególnych dźwięków, i jest jednym z najlepszych wyznaczników sukcesu w czytaniu.

 

Świadomość fonologiczna można kształtować, tworząc litery z klocków, skał, patyków, klocków lego lub innych łatwych do manipulowania luźnych części, a także rysując litery w piasku lub ziemi na świeżym powietrzu. Poproś pociechę o wypowiedzenie dźwięku litery. Jeśli zajęcia odbywają się na zewnątrz, przynosi to dziecku korzyści związane z nauką czytania i pisania na łonie natury.

 

  1. Umiejętność czytania i pisania w drodze: Litery i tekst są wszędzie wokół nas, w tym druk, który pojawia się wszędzie w naszym otoczeniu w postaci znaków, etykiet i logo.

 

Zwrócenie na to uwagi pomaga dzieciom w opanowaniu wczesnych umiejętności czytania. Zachęć dziecko do rozpoznawania liter, dźwięków lub słów, które widzi podczas załatwiania spraw. Wskazywanie liter na tablicach rejestracyjnych również może wzmocnić zdolność rozpoznawania liter.

Ważne jest, aby podejmować te działania, mając na uwadze przede wszystkim pielęgnowanie więzi emocjonalnej. Rodzice mogą też wiedzieć, że w ciągu roku szkolnego placówki muszą zapewnić uczniom wsparcie, by pomóc im w rozwoju umiejętności czytania.

 

Skupienie się na potrzebach społeczno-emocjonalnych i więzi z uczniami ma zasadnicze znaczenie dla rozwijania zamiłowania dziecka do czytania i pisania w domu i w szkole przez cały rok.

 

Autor: 
Autor: Kimberly Hillier /Tłumaczenie: Anna Pawlikowska
Polub Plportal.pl:

Reklama